Annika Forsmark

annika

Annika Forsmark
0706547434
annika.e.forsmark@gmail.com

Jag är legitimerad psykoterapeut med egen praktik sedan 1989. Jag tar emot enskilda, par och familjer för kortare och längre kontakter.
Som handledare sedan 1986 möter jag grupper inom bl a psykiatri, barnpsykiatri, familjerådgivning, socialtjänst med inriktning på processhandledning, professionell utveckling och krishantering.

Tankar om samtal, terapi och handledning har jag uttryckt i:
– “Systemisk familjeterapi enligt “Milanometoden” vid behandling av familjer med psykosomatiskt eller kroniskt sjuka barn”. Forsknings- och utvecklingsarbete från Sydvästra sjukvårdsområdet 1989.Ylva Almqvist, Annica Forsmark, M-L Irgens, Eva Åkesson.
– Vad har vattenödlans öga med familjeterapi att göra? En familjeterapeuts syn på konstruktivism och Humberto Maturanas vetenskapsteori. Artikel i Svensk Familjeterapi nr 1 1990.
– Om Harold Goolishian och social konstruktionism. Artikel i Svensk Familjeterapi nr 3-4 1993.
– Människans centrum finns i samtalet. Artikel i Fokus på familjen 2/2000.
– The center of the human being is to be found in conversation. Article in Human Systems vol.13. Issue 1 2002
– Vad är det vi gör när vi undervisar? Annika Forsmark och Bo Montan. Artikel i Svensk Familjeterapi 1/2001