Anders Wächter

andersw
Anders Wächter
0708-950366
info@amw.se
www.amw.se

 

Socionom/leg.psykoterapeut, handledar o lärutbildad i psykoterapi

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor med olika slags svårigheter. De senast 20 åren har jag bl.a arbetat med barn och föräldrar inom barnpsykiatrin och som familjerådgivare, Jag har också parallellt arbetat med par- och individualterapi i egen verksamhet.
Jag har arbetat som handledare i över 25 år. När jag arbetar är nyfikenhet, öppenhet och icke värderande mina ledstjärnor. Jag tror att människor kan hitta egna lösningar på sina svårigheter när man med hjälp av mig och mina frågor får söka sig fram till olika sätt att förstå sig själv/själva och tänka kring olika möjliga lösningar.
Jag har min grundsyn i ett systemiskt/språksystemiskt tänkande som jag blandar med olika andra teorier som kognitiva-, anknytnings-, mentalisering-, psykodynamisk-, affektteori mfl.
Jag har haft uppdrag inom socialtjänst, kriminalvård, skola, försäkringskassan, barnpsykiatri och även privatverksamhet.
Jag är öppen för all sorters uppdrag där jag tror att jag kan göra en skillnad.
Jag har även skrivit och medverkat i tre böcker, Dans på slak lina, Samtal pågår och Samforskning.