Boktips

Barnfokuserat  familjearbete

Dan Forsström

Barnfokuserat

En ny svensk bok skriven av en erfaren socialarbetare/familjebehandlare. Han redovisar aktuella teorier och metoder för barnfokuserat familjearbete och illustrerar användbarheten genom exempel från sin kliniska vardag. En viktig bok som speglar en verksamhet ur en praktikers perspektiv med fokus på nyttan för de klienter han möter.

Uppskattande Processövningar – Systemiska metoder för engagemang och förankring

processo╠êvningarAnnika Lindén och Pia Halkier Bjerring

Den här boken beskriver fler än 40 processövningar att använda i utvecklings- och förändringsprocesser samt i undervisning för kursdeltagare, team och större arbetsgrupper. Varje övningsbeskrivning innehåller mål och effekt, och ger steg för steg ett recept på konkreta upplägg – direkt för dig att använda på din nästa kurs.
Läs mer om boken här

Allianser – Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete

allianserOdd Arne Tjersland m fl

Vilka värderingar och teorier utgör grunden i socialt arbete? Vilka verktyg har socialarbetare i arbetet med barn och unga, och hur använder man dem i praktiken? Vilka färdigheter krävs i arbetet? Vilka rollförväntningar och etiska dilemman står socialarbetaren inför?
Läs mer om boken här

Barn- och ungdomspsykiatri. Nya perspektiv och oanade möjligheter

HetzSören Hertz

Med avstamp i modern hjärnforskning, utvecklingspsykologi och forskning om barns motståndskraft, kombinerat med författarens egna erfarenheter från mångårigt arbete med utredning och behandling av barn och ungdomar introducerar boken nya perspektiv på betydelsen av att skapa konstruktiva sammanhang för utrednings- och behandlingsarbete.
Läs mer om boken här

Resa i känslornas landskap

0111fed9d011510e6cBjörn Wrangsjö

Björn Wrangsjö tar med läsaren på en resa i sina bilder av känslornas landskap och undersöker hur de är beskaffade och hur de fungerar inte minst i förhållande till varandra. Vi får följa honom i en fabel, där känslorna tar mänsklig gestalt, och vi börjar hos dödssynderna. Efter en avstickare till Skam och Skuld, som är väl värda att lära känna, besöker vi mindre dramatiska och mer angenäma känslor, bland andra Glädje, Tacksamhet, och Kärlek.
Läs mer om boken här

Parrelationer – Kärlek, intimitet och samlevnad i en brytningstid

o╠êfstiAnne Kyong Sook Öfsti

Anne Kyong Sook Öfsti har skrivit om parrelationer och parterapi som bygger på hennes erfarenheter som forskare och parterapeut. Hon intresserar sig bl a för språkets formande makt och på parterapeutens egna erfarenheter och värderingar kring kärlek, intimitet och samlevnad. Hon erbjuder ett vidare perspektiv på parrelationer där man tar hänsyn till individernas sociala, politiska och kulturella kontext. Det är bla detta som gör den här boken så spännande annorlunda. Boken kan med behållning läsas av alla som intresserar sig för parrelationer, dvs inte bara studenter och professionella inom området.
Läs mer om boken här

Psykoterapins grunder – Introduktion till teori och praktik

WampoldBruce Wampold

Många studier och kliniska prövningar har visat att psykoterapi har en läkande effekt vid psykiska problem av olika slag. Exakt vad i psykoterapin som ligger till grund för detta är dock fortfarande delvis en tvistefråga. Är det själva situationen, relationen med en intresserad person, eller är metoden i sig det viktigaste? Eller bakomliggande teori?
Bruce Wampold har länge forskat i just dessa frågor, och i Psykoterapins grunder ger han en sammanfattning av den forskning som bedrivits om olika terapeutiska riktningar och behandlingar. Läs mer om boken här