Boktips

Rousmaniere

Målmedveten träning för psykoterapeuter av Tony Rousmaniere

Studentlitteratur, 2019

Målmedveten träning (deliberate practice) är ett begrepp som länge har använts för att studera hur expertis utvecklas på en mängd olika områden. I den här boken presenterar Tony Rousmaniere nu ett program för hur en psykoterapeut stegvis kan träna specifika färdigheter samt klinisk medvetenhet och uthållighet, och på så vis höja den terapeutiska effektiviteten avsevärt.

Tejping

Tejping och Trauma av Jan Nilsson

JNPK, 2017

Den norske psykologen Martin Soltvedt är grundaren av Tejping, som han främst använde med barn och deras föräldrar för att barnen skulle bli mer delaktiga i samtalen.
Jan Nilsson har utvecklat Tejping som en behandlingsmetod för trauma, PTSD och andra psykiska problem hos vuxna klienter. Tejping har sin bas inom narrativ terapi, KBT, affektteori och drama och låter sig väl kombineras med andra modeller för traumabehandling.
Tejping är ett kreativt och dynamiskt arbetssätt som underlättar samtalen om traumatiska upplevelser.

Hardy

En mer personlig bok om förändringsarbete av Hardy Olson

Vulkan, 2018

I den här boken presenteras tänkvärda idéer om oss människor och ett stort antal metoder som kan användas i praktiskt förändringsarbete, både med enskilda klienter och med par och familjer. Detta kombineras med ett förhållningssätt som kännetecknas av ödmjukhet, respekt och mångfald. Vidare förmedlas en vidareutveckling av metoden Att göra sammanhangsmarkering, liksom många av de begrepp som Hardy Olson tidigare gjort kända på föreläsningar och i andra sammanhang. I boken kombineras idéer och metoder som finns i Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) på ett unikt sätt med systemiska idéer.

Törngren

Handledningens Perspektiv av Gunnar Törngren och Lisa Walter

Vulkan, 2016

Inom det som brukar kallas människovårdande yrken anses ofta handledning vara en nödvändig och självklar del av arbetet. Denna handledning kan fylla ett antal olika funktioner och att vara handledare är ofta en helt egen profession. Med en rad exempel hämtade ur verkliga livet belyser författarna många av de utmaningar som förekommer inom människovårdande yrken och resonerar om hur handledningsforumet kan vara användbart

forsström

Barnfokuserat  familjearbete av Dan Forsström

Humanistiska Förlaget, 2017

En svensk bok skriven av en erfaren socialarbetare/familjebehandlare. Han redovisar aktuella teorier och metoder för barnfokuserat familjearbete och illustrerar användbarheten genom exempel från sin kliniska vardag. En viktig bok som speglar en verksamhet ur en praktikers perspektiv med fokus på nyttan för de klienter han möter.

Nätverksbok

Engagerande nätverksmöten av Maria Moody Källberg m fl

Studentlitteratur, 2018

Engagerande nätverksmöten är en pedagogisk beskrivning av nätverksmötets metod och teori. Författarna delar med sig av fallbeskrivningar ur sin egen 30-åriga praktik och guidar läsaren genom nätverksmötets systemteoretiska rötter, olika faser och etiska frågeställningar. Boken ger en gedigen bild av hur ett modernt nätverksarbete kan bedrivas och kan fungera som inspiration, vägledning och fördjupning